Wednesday, March 25, 2009

wanita malang

6 Jenis Wanita Malang

'Jangan engkau kahwini wanita yang enam, jangan yang
Ananah, yang Mananah, dan yang Hananah, dan jangan engkau
kahwini yang Hadaqah, yang Baraqah dan yang Syadaqah.'


1. Wanita Ananah: banyak mengeluh dan mengadu dan tiap saat
memperalatkan sakit atau buat-buat sakit.
2. Wanita Mananah: suka membangkit-bangkit terhadap suami.
Wanita ini sering menyatakan, 'Aku membuat itu
keranamu'.
3. Wanita Hananah: menyatakan kasih sayangnya kepada suaminya
yang lain, yang dikahwininya sebelum ini atau kepada anaknya
dari suami yang lain.
4. Wanita Hadaqah: melemparkan pandangan dan matanya pada
tiap sesuatu, lalu menyatakan keinginannya untuk memiliki
barang itu dan memaksa suaminya untuk membelinya.
5. Wanita Baraqah: ada 2 makna, pertama yang sepanjang hari
mengilatkan dan menghias mukanya, kedua dia marah ketika
makan dan tidak mahu makan kecuali sendirian dan
diasingkannya bahagianya.
6. Wanita Syadaqah: banyak cakap tidak menentu lagi bising.


by, nai'mah

No comments:

Post a Comment